Hij veegt de blauw-wit geblokte toile cirée schoon. Zijn omvangrijke buik zweeft erboven, als een luchtballon. Onder één van de vier tafelpoten zorgt een dubbelgevouwen bierviltje voor evenwicht. De jukebox muziek die uit de bestofte muziekinstallatie stroomt, is zo luid dat elke poging tot nadenken in de kiem gesmoord wordt. De woorden die hier vallen gaan in rook op. Speciale bieren worden in de juiste glazen geserveerd. Met blokjes kaas en salami die gewoon saucisse mag heten. Augurkjes en ajuintjes in azijn worden op tandenstokers geprikt en met natte ogen naar binnen gespeeld. Hier wordt het dagelijks leven verheven. Tot tooghoogte.

Comments are closed.