Met een glansloze klap viel de zware poort van het jaar 2019 achter hem in het slot. De koning boog zich over haar heen. Liefdevol bekeek hij haar zachte klanken, weelderige woorden, pittige punten, koppige komma’s en bijdehante bijzinnen. Haar amusante alliteraties. Ze had het zwaar te verduren gehad. Misbruikt voor valse waarheden, laffe excuses en lelijke mooipraterij. Gelukkig waren er zachte handen voor haar geweest, ergens in een groot hotel in Europa. Werd het dankzij haar wat minder erg dat het soms zo donker is, buiten. Rust maar wat, dacht hij. Laten we vaker het woord geven aan de stilte.

Nog geen reacties